Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hamarøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.05.2021 07.06.2022 Siste kontroll: 2021-05-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Høringsplan SOSI 02.09.2020 17.09.2022 Siste kontroll: 2022-04-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 30.04.2021 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag Høringsplan SOSI 09.07.2021 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Høringsplan SOSI