Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sortland

Geosynkronisering av plandata innført: 01.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.03.2023 17.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.07.2020 09.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 04.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag