Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sortland

Geosynkronisering av plandata innført: 01.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2024 31.05.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.06.2024 14.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 15.06.2024 15.06.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag 04.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-04 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen