Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bø

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2024

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.06.2024 13.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.03.2024 17.03.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 14.03.2024 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 06.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 14.03.2024 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag SOSI endringsdata 06.05.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-05-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen