Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vågan

Geosynkronisering av plandata innført: 22.09.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 02.02.2024 03.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.01.2024 01.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2023 12.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2023 12.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag