Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Røst

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 31.10.2017 09.03.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.08.2016 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt! Distribusjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommuneplan - vedtatt 21.02.2024 23.02.2024 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-02-22 Status: Data mottatt, ferdig behandlet
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag