Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Evenes

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.03.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-03-15 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.01.2017 24.03.2023 Siste kontroll: 2022-03-14 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.01.2022 09.06.2022 Siste kontroll: 2022-01-12 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.01.2022 09.06.2022 Siste kontroll: 2022-01-12 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag 09.07.2021 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent