Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lødingen

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.02.2023 28.02.2023 Siste kontroll: 2023-02-27 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.06.2023 03.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.03.2023 23.05.2024 Siste kontroll: 2023-09-15 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.03.2023 23.05.2024 Siste kontroll: 2024-05-22 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold