Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Steigen

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.06.2021 09.03.2022 Siste kontroll: 2021-06-10 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 11.11.2022 11.02.2023 Siste kontroll: 2023-02-10 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.06.2021 18.05.2022 Siste kontroll: 2021-06-15 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag