Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sørfold

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 17.02.2021 09.03.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.01.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-02-16 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.09.2015 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag