Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sørfold

Geosynkronisering av plandata innført: 21.09.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.09.2023 22.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.09.2023 22.09.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.09.2015 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag