Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gildeskål

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.01.2017 09.03.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 20.09.2022 22.09.2022 Siste kontroll: 2023-01-17 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.10.2019 18.05.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag