Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Meløy

Geosynkronisering av plandata innført: 30.10.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.03.2023 27.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.03.2023 25.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 24.03.2023 27.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 25.04.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 24.03.2023 27.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag