Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nesna

Geosynkronisering av plandata innført: 08.11.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2023 06.01.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 23.03.2022 15.03.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-03-13 Status: Data mottatt, ferdig behandlet
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2023 12.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2023 12.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag