Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hattfjelldal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 03.09.2019 07.06.2022 Siste kontroll: 2019-09-05 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 31.10.2016 07.06.2022 Siste kontroll: 2019-09-05 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.03.2017 09.06.2022 Siste kontroll: 2019-09-05 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag 05.09.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag