Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vevelstad

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.05.2024 16.05.2024 Siste kontroll: 2024-05-14 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.12.2023 02.12.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.10.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-05-08 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt 18.10.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-05-08 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag