Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Brønnøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.02.2023 24.02.2023 Siste kontroll: 2023-02-22 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.02.2021 07.06.2022 Siste kontroll: 2020-04-16 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.04.2020 09.06.2022 Siste kontroll: 2023-02-28 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag 21.02.2018 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag