Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bindal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.05.2021 04.06.2022 Siste kontroll: 2021-05-14 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.02.2018 07.06.2022 Siste kontroll: 2020-04-22 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.07.2022 23.10.2022 Siste kontroll: 2022-08-29 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag 01.09.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2022-09-01 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag