Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hustadvika

Geosynkronisering av plandata innført: 19.06.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.02.2023 24.02.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 28.02.2023 29.01.2023 Vertikalnivå 2 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 14.01.2023 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.10.2022 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold