Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hustadvika

Geosynkronisering av plandata innført: 19.06.2019

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.07.2022 12.07.2022
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.07.2022 26.03.2022 Vertikalnivå 2 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 20.07.2022 09.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold