Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Fjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 11.10.2022 25.10.2022 Siste kontroll: 2022-06-30 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 07.12.2021 12.01.2022 Siste kontroll: 2023-01-26 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.08.2017 18.05.2022 Siste kontroll: 2021-12-30 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold