Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Fjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.12.2019 09.03.2022 Siste kontroll: 2022-06-30 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 07.12.2021 12.01.2022 Siste kontroll: 2021-11-19 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.08.2017 18.05.2022 Siste kontroll: 2021-12-30 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold