Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Aure

Geosynkronisering av plandata innført: 28.02.2024

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.06.2024 13.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.02.2024 03.03.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.02.2024 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.02.2024 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold