Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Smøla

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.01.2023 06.01.2023 Siste kontroll: 2023-01-04 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.01.2023 04.01.2023 Siste kontroll: 2023-01-03 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 16.02.2021 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-20 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold