Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Surnadal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.01.2022 07.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-05-27 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2021-12-31 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.07.2022 14.07.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.02.2021 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-20 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2020-09-18 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.07.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 08.10.2020 12.07.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent