Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Tingvoll

Geosynkronisering av plandata innført: 19.06.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.11.2023 22.11.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 19.11.2023 20.11.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.11.2023 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 19.11.2023 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold