Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gjemnes

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.05.2019 09.03.2022 Siste kontroll: 2019-05-06 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.05.2021 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.09.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2020-12-08 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.09.2020 09.06.2022 Siste kontroll: 2020-09-10 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold