Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Averøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 05.05.2020 09.03.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-05-16 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2021-12-02 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 09.03.2022 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.05.2019 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-20 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2020-07-17 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold