Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Aukra

Geosynkronisering av plandata innført: 07.06.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 03.03.2023 06.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.03.2023 22.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 23.09.2022 28.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold