Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sula

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 30.08.2022 10.09.2022 Siste kontroll: 2022-08-29 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 30.06.2017 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-30 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold