Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sykkylven

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.12.2022 21.12.2022 Siste kontroll: 2022-12-20 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 07.10.2021 03.02.2023 Siste kontroll: 2023-01-26 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.12.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-30 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold