Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sykkylven

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt SOSI endringsdata 16.07.2024 06.01.2024 Siste kontroll: 2024-07-16 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag SOSI endringsdata 16.07.2024 17.07.2024 Siste kontroll: 2024-07-16 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt SOSI endringsdata 16.07.2024 17.07.2024
Kommuneplan - planforslag SOSI endringsdata 09.04.2024 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt SOSI endringsdata 16.07.2024 17.07.2024 Siste kontroll: 2024-07-16 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - planforslag SOSI endringsdata 08.04.2024 09.04.2024 Siste kontroll: 2024-04-08 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt