Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stranda

Geosynkronisering av plandata innført: 21.12.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 31.01.2024 01.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.01.2024 01.02.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.11.2023 29.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 02.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt SOSI endringsdata
Kommunedelplan - planforslag SOSI endringsdata 01.06.2023 02.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt