Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Herøy

Geosynkronisering av plandata innført: 14.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.03.2023 11.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 11.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2017 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-30 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 10.01.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold