Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Herøy

Geosynkronisering av plandata innført: 14.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.09.2022 17.09.2022
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.09.2022 17.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2017 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-30 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 12.07.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.01.2022 12.07.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent