Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vanylven

Geosynkronisering av plandata innført: 21.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 02.07.2022 07.07.2022
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.04.2022 08.04.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 18.05.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 12.07.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.01.2022 12.07.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent