Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ålesund

Geosynkronisering av plandata innført: 26.03.2019

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.09.2022 17.09.2022
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.09.2022 28.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 29.09.2022 26.06.2022 Siste kontroll: 2020-12-07 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 02.10.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 30.09.2022 02.10.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.