Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kristiansund

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.07.2022 27.07.2022 Siste kontroll: 2022-09-20 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.07.2022 03.08.2022 Siste kontroll: 2022-07-29 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.01.2022 09.06.2022
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 09.05.2022 08.06.2022 Siste kontroll: 2020-10-01 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold