Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kristiansund

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.06.2024 14.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 18.06.2024 18.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.05.2024 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 10.11.2023 11.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 10.11.2023 21.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.