Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kristiansund

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.03.2023 03.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.03.2023 21.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 06.01.2022 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-23 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 09.05.2022 01.11.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-23 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.