Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vindafjord

Geosynkronisering av plandata innført: 13.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 10.03.2023 13.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner feiler. Data ikke oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag 10.03.2023 11.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt 11.01.2023 23.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 09.02.2023 10.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.