Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Karmøy

Geosynkronisering av plandata innført: 08.05.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 15.03.2023 16.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av Bebyggelsesplaner feiler. Data ikke oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag 04.01.2023 04.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av Regplan-igangsatt feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt 30.11.2022 04.02.2023 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.