Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Tysvær

Geosynkronisering av plandata innført: 09.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 25.09.2023 26.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.08.2023 01.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 11.11.2022 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 11.11.2022 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.