Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bokn

Geosynkronisering av plandata innført: 13.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 04.02.2023 04.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Reguleringsplan - planforslag 30.11.2022 01.12.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt 30.11.2022 01.12.2022 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 25.01.2023 28.01.2023 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag