Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sauda

Geosynkronisering av plandata innført: 30.03.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Reguleringsplan - planforslag 16.02.2023 25.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt 15.12.2022 15.12.2022 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag