Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Suldal

Geosynkronisering av plandata innført: 30.03.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 31.01.2023 03.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag 14.03.2023 15.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt 24.11.2022 27.11.2022 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag