Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hjelmeland

Geosynkronisering av plandata innført: 30.03.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 07.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag 07.03.2023 10.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt 07.12.2022 08.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag