Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Strand

Geosynkronisering av plandata innført: 30.03.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.04.2024 13.04.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.03.2024 13.03.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 31.10.2023 07.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 31.10.2023 03.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag