Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Strand

Geosynkronisering av plandata innført: 30.03.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 15.03.2023 18.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK.
Reguleringsplan - planforslag 25.01.2023 26.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt 09.12.2022 09.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag