Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Randaberg

Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 26.09.2022 04.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag 16.03.2023 17.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt 12.05.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt 12.05.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.