Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gjesdal

Geosynkronisering av plandata innført: 28.05.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 29.02.2024 01.03.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.11.2023 24.11.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 31.10.2023 05.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 31.10.2023 04.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.