Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gjesdal

Geosynkronisering av plandata innført: 28.05.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 15.03.2023 16.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag 20.02.2023 25.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt 08.02.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 13.02.2023 14.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt 16.03.2022 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.