Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Time

Geosynkronisering av plandata innført: 16.03.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 18.03.2023 19.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag 08.02.2023 11.02.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt 17.03.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt 27.01.2023 11.03.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.