Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Klepp

Geosynkronisering av plandata innført: 26.06.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 18.03.2023 18.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag 11.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt 01.10.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag