Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bjerkreim

Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 21.06.2024 24.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.06.2024 24.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 21.06.2024 24.06.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag