Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lund

Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 05.10.2022 07.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag 18.03.2022 19.03.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt 09.03.2023 10.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag