Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sokndal

Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 27.01.2023 03.02.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag 22.02.2023 25.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt 04.02.2023 04.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag