Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sandnes

Geosynkronisering av plandata innført: 17.10.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 15.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag 17.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt 01.09.2022 02.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 16.11.2021 11.03.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag 16.11.2021 11.03.2023 Datasett inneholder ingen data.