Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Haugesund

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 02.03.2023 03.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag 17.03.2023 18.03.2023 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt 23.06.2022 28.06.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.