Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stavanger

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.09.2022 13.09.2022 Siste kontroll: 2022-09-20 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.06.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag